За нас

От 2012 година Fidelis Vi е партньор на Vertigo Ventures, лидер в измерване на Въздействието и основен сътрудник на Times Higher Education за Ранкинг на Университетите на база Въздействието им и приноса им за Целите за Устойчиво Развитие на ООН.

Екип от ИТ специалисти в България работят по разработването на уникален по рода си софтуер за отчитане на индикатори за Въздействие по методология на Vertigo Ventures.

Vertigo Ventures

Софтуерът се използва от Университетите във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Хонг Конг и Холандия от отчитане на Въздействието от научно-изследователската им дейност към финансиращите органи в тези страни.

Нашият подход

Да ви помогнем: 

  • да анализирате различните процеси във вашия бизнес от гледна точка на Устойчивото развитие. 

  • да идентифицирате индикатори, с които да измерите въздействието от вашия бизнес върху хората, околната среда и икономиката.

  • да оцените вашия принос към постигането на глобалните цели за Устойчиво развитие на ООН.
  • да изготвите Годишни доклади за Оценка на Въздействието, които можете да представите на бъдещи или настоящи инвеститори, както и на вашите клиенти, което ще допринесе за успеха на вашия бизнес.

Запознайте се с нашите експерти

Tatyana Nedeva - FidelisVi.com

Татяна Недева

Управител

Miglena Dermendjieva - FidelisVi.com

Миглена Дерменджиева

Бизнес Agility Coach

Suzana Chakarova - FidelisVi.com

Сузана Чакърова

Човешки ресурси

Senior Full Stack .NET Developer – вие ще работите за подобряване на съществуващия софтуер на нашия партньор и ще участвате в прегледа на кода. Вие също ще бъдете от съществено значение при прехода на продукта в нова среда и ще го трансформирате, както и ще създавате нови функции. Можете да помогнете за обучението на някои от членовете на екипа, докато може да получите и менторство от нашия партньор. Научете повече….

Искате да се развивате в областта на Устойчивото Развитие, но ви липсват опит и/или познания. С нас ще можете да осъществите проекти от идентифициране на индикатори за Устойчиво Развитие до изготвяне на пълни доклади за Оценка на Въздействието. 

Ние разработваме програма уебинари на тема Устойчиво Развитие и Оценка на Въздействието. Отворени сме към партньорство за съвместни проекти, с които да популяризираме каузата за Устойчиво Развитие в България.

Нашата философия

Ние вярваме, че всеки един от нас може да допринесе за по-добро бъдеще дори и с най-малкото въздействие. Всички заедно можем да постигнем много.

Нашият фокус

Да подпомогнем бизнеса да оцени и остойности въздействието от неговите инициативи и да ги сподели в структурирани доклади с клиенти и инвеститори.

Искаме да споделим опита от Великобритания, Австралия и Хонг Конг, който сме натрупали 

Работим в тясно сътрудничество с много организации в Обединеното кралство, Австралия и Хонг Конг. Оказваме им помощ при използването на софтуер за измерване на въздействието, което законодателствата на тези страни изискват. Участвали сме в изготвянето на методики и доклади за оценка на въздействието.

FidelisVi - За устойчиво развитие и оценка на въздействието

Адрес:

ул. “Сан Стефано” №2
1504 София

E-mail

info@fidelisvi.com