Правни аспекти

ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА FIDELISVI.COM

Всички текстове в този сайт са със запазени авторски права. Всяко възпроизвеждане, промяна, публичен показ в други сайтове или медии на част или на цялото съдържание на този уебсайт без писменото разрешение на автора е забранено.

Вие ползвате публикуваната в този сайт информация доброволно и на свой риск. Авторите и собствениците на сайта не могат по никакъв начин да бъдат отговорни за каквито и да било преки или косвени вреди, възникнали от ползването на тази информация.

Сайтът е собственост на Фиделис Ви ЕООД.

Всички материали в сайта са авторски, а използваните графични елементи са с платено авторски права или от свободни за ползване банки със снимки като publicdomainpictures.net, pixabay.com, unsplash.com и др.

Всички използвани в сайта фирмени знаци на външни компании са собственост на съответните фирми, те са ползвани единствено с илюстративна цел.

Авторите и собственикът на този сайт си запазват правото на промени във всяка част от сайта и по всяко време.

Татяна Недева

Собственик и управител, Фиделис Ви ЕООД
Fidelisvi.com

30 ноември 2020