17 Цели за Устойчиво Развитие на ООН

17 Цели за Устойчиво Развитие на ООН

Какви са поставените Цели за Устойчиво Развитие на ООН? Устойчивото развитие е проблем от световен характер. За някои то е утопия, но не и за ООН. Значимостта му е основен приоритет за организацията, като за неговото осъществяване има ясно поставени законовоприети...
2 термина – резултат и въздействие, и разликата между тях

2 термина – резултат и въздействие, и разликата между тях

Модел Продукт – Резултат – Въздействие Продукт (Outputs), Резултат (Оutcomes) и Въздействие (Impact) са термини, които се използват най-често за описание на различните промени, свързани с бизнес дейността – от реализацията на продуктите до...
3 основни видове Въздействие и техните дефиниции

3 основни видове Въздействие и техните дефиниции

Дефиниции и видове Въздействие Нашата цел не е да предложи единна, универсална дефиниция за различните видове Въздействието, а да разгледаме няколко от най-популярните определения за различните видове Въздействие (фиг. 1), които да дадат представа за очакванията от...
Какво е “Устойчиво развитие” и как да го постигнем до 2030?

Какво е “Устойчиво развитие” и как да го постигнем до 2030?

Когато говорим за “Устойчиво развитие”  Какво е първото, което ви хрумва, когато чуете “устойчиво развитие”? Поредната модерна неразбираема фраза. Нещо, което не ме вълнува и не ме засяга. Имам си по-важни неща на главата. И сигурно ще сте прави. Не се...