Нашата концепция

Дейност

Всеки бизнес, проект или инициатива има за цел да улесни клиентите/потребителите. В повечето случаи и да осигури печалба.  Но всяка дейност носи и отговорност към обществото, околната среда и икономиката. 

ВАШАТА ДЕЙНОСТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ!

 

Въздействие

Всяко наше решение има положително или отрицателно, съзнателно или неволно въздействие върху хората, околната среда и икономиката. 

Ние можем да управляваме и подобряваме Въздействието от нашата дейност.

ВАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е ВАЖНО!

Принос

Когато все повечето предприемачи и инвеститори започнат да полагат усилия за намаляване на негативното влияние върху хората, околната среда и икономиката и всички съвместно насочим усилията си в тази посока, бихме били спокойни за следващите поколения.

ВИЕ ИМАТЕ ПРИНОС КЪМ ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ!

Често задавани въпроси

Какво е Устойчиво развитие?

Устойчивото развитие е концепция за управление, която има за цел да осигури безпроблемно съществуване на бъдещите поколения при същите условия.
Ресурсите на Земята не са неизчерпаеми и ние трябва отговорно да ги изразходваме, за да осигурим същите условия на живот на следващите поколения. 

Какви са целите за Устойчиво Развитие на ООН?

Целите за устойчиво развитие на ООН изискват всички предприятия и инвеститори да измерват и управляват тяхното въздействие върху хората и планетата – положително и отрицателно, съзнателно и неволно. Тези цели осигуряват обща основа за действие за разрешаване на критични глобални проблеми. Те се прилагат за големи и малки предприятия, публични и частни организации.

Научете повече…

 

Какво е Въздействие?

Има различни дефиниции за Въздействие. Тази на ООН гласи, че Въздействието предполага промени в живота на хората. Тези промени могат да бъдат икономически, социално-културни, институционални или екологични. Това включва най-общо промени в условията на живот за деца, възрастни, семейства или общности.

Научете повече…

 

Каква е разликата между резултат и въздействие?

За да се разбере най-точно разликата между резултат и въздействие се използват логически модели, които илюстрират различните етапи/нива на резултати – от суровини, дейности, продукт, реализация до въздействие. Въздействието се определя в тази рамка като резултати, които попадат извън сферата на пряко влияние.

Научете повече…

Имате въпроси?

На разположение сме за допълнителна информация.

FidelisVi - За устойчиво развитие и оценка на въздействието

Адрес:

ул. “Сан Стефано” №2
1504 София

E-mail

info@fidelisvi.com