Бъдете част от промяната

Нашият екип е на разположение да ви консултира относно въвеждане на модели за Устойчиво развитие във Вашия бизнес.

Устойчиво развитие &

Оценка на въздействието

Бизнес консултации и Обучения

Представяне, задълбочено разбиране и популяризиране на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие.

Стратегии за устойчиво развитие

Изграждане на устойчиви модели и установяване на рамки за въздействие.

Как да определите обхвата на въздействие на Вашия бизнес?

Доклади

Подбор на индикатори за оценка на въздействието. 

Изготвяне на цялостни доклади за оценка на въздействието.

Абонаментни пакети

Старт 35 часа

Достъп до пълната уебинарна програма, обучения и консултации.

Стандарт 70 часа

Достъп до пълната уебинарна програма, обучения, консултации, коучинг сесии, съвместно изготвяне на план за устойчиво развитие.

Смарт неограничен

Достъп до пълната уебинарна програма, обучения, коучинг сесии, изготвяне на план за устойчиво развитие, помощ в управлението на проекта, изготвяне на годишен доклад за оценка на въздействието.

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Разбирайки какво икономическо, социално и екологично Въздействие организациите създават, те могат да се възползват от различни инструменти, програми и рамки и да допринесат за по-силно положително въздействие на регионално, национално или глобално ниво.

ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ

Все повече клиентите търсят мотивация в покупателните си навици, свързана с каузи, които допринасят за решаване на основни социални, екологични или икономически проблеми. Потребителите поставят все повече изисквания към производителите за използване на естествени материали; за чисти производства; за социална ангажираност

ПО-ДОБРИ КАДРИ

Пазарът на труда се променя. Квалифицираните кадри търсят работодатели, които се грижат за служителите си и предоставят условия на труд извън доброто заплащане. Допълнителните нефинансови придобивки са все по-популярни и оказват влияние върху крайното решения на кандидатите за работа.

ИНВЕСТИТОРИ

Възможностите за финансиране когато бизнесът демонстрира положително Въздействие и е ангажиран с решаването на социални и екологични проблеми се увеличават всеки ден. Въздействието не отменя идеята за финансов успех на бизнеса. По-скоро фокусът е върху продукти и услуги, които решават социални, икономически и екологични проблеми.

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

FidelisVi - За устойчиво развитие и оценка на въздействието

НАШАТА МИСИЯ

Да изградим бизнес общество в България, което да разбира и прилага принципите за Устойчиво развитие.

FidelisVi - За устойчиво развитие и оценка на въздействието

НАШАТА ЦЕЛ

Да подпомогнем бизнеса да оцени и остойности въздействието от неговите инициативи за по-добро бъдеще.

FidelisVi logo

Адрес:

ул. “Сан Стефано” №2
1504 София

E-mail

info@fidelisvi.com